Ремонт и реконструкция на градски археологически музей