Цех за обработка на мрамор, с. Струмяни

Строеж на производствена сграда, релси и основи на кран и бетонови настилки.