Реставрация, Консервация и Експониране на Културно – Исторически Паметник “ ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА“

IMG_3181