Ремонт на класни стаи в ЗПГ „Климент Тимирязев“

Основен ремонт на класни стаи в ЗПГ “Кл. Тимирязев”, гр. Сандански