Реконструкция на водни обекти в парк Св. Врач, гр. Сандански