Инженеринг (проектиране и строителство) на ул. „Бор“ и ул. „Ильо Войвода“ на територията на гр.Сандански