Винарска изба

Укрепване на стара сграда, реновиране, пристройка и надстройка на винарска изба в с.Струмяни