Инфраструктурно строителство

Инфраструктурно строителство

Ремонт и изграждане на пътни и тротоарни настилки, детски площадки, кътове за отдих и спорт, изграждане на всички видове вертикални планировки, озеленяване и паркови зони.