Извършваме изграждане на площадкови канализационни и водопроводни инсталации, отводнителни канали и съоръжения. Напоителни съоръжения и инсталации, помпени и напорни станции. Изграждане на плувни басейни, спа и релакс комплекси.

Предлагаме на своите клиенти най-доброто решение, съобразено с нуждите на проекта - от системи за рециклиране на водите (които намират чудесно приложение в автомивки, например) през събиране на дъждовни води за битови и поливни нужди, до изграждане на мащабни съоръжения.

Осъществяваме техническо планиране, планиране на работни графици, прецизно калкулиране на разходите за поддръжка, оптимизиране на разходите, техническо управление на монтажа, предаване на обектите, пускане в експлоатация, строителна документация, гаранционна и след гаранционна поддръжка на вашия басейн, СПА център.

Хидротехническо строителство

Хидротехническо строителство