Енергийно Строителство

Content Image

Изграждане на всички видове далекопроводни съоражения, трафопостове, трансформатори, кабелни линии за високо и ниско напрежение, както и прилежащата им инфраструктура. Направа на вътрешни и външни електроинсталации.

Предлагаме на нашите клиенти продукти и услуги, свързани с проучване, проектиране, монтаж, строителство и контрол на ел. уредби и съоръжения в областта на енергетиката и комуникациите при спазване на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или от друг овластен орган.

Проектиране и изпълнение на енергийни обекти:

• Проектиране, изработка и монтаж на електрически табла;
• Електромонтажни работи, изграждане на ел. уредби високо, средно и ниско напрежение;
• Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи;
• Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи кабелни мрежи СрН и НН;
• Изграждане на силови и осветителни уредби в жилищни и промишлени сгради;
• Изграждане на ново, реконструкция и модернизация на улично, районно, парково и художествено осветление;
• Структорно окабеляване на промишлени сгради;