Фирмата изгражда със собствени средства жилищни сгради с цел продажба.Проектите на фирмата са на територията на гр. Сандански. Построените обекти притежават Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16), собствени електромер и водомер.

Строеж продажба на жилища

Строеж продажба на жилища