СТРОЙ ГРУП” ООД е регистрирана през 2005 година , вписан в регистъра за търговските дружества. Работи в строителния бранш и е редовен член Камарата на строителите в България, квалифицирана и в петте видове групи. Фирмата има внедрени системи за управление EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2009

Фирмата е един от основните изпълнители на строително-монтажни работи в Южна България както и на обекти по цялата територия на страната. Разполага с офис в гр. Сандански, както и с бази в същия регион.
В „СТРОЙ ГРУП” ООД работи висококвалифициран персонал, който осигурява навременно и качествено извършване на поставените задачи.

В момента във фирмата има строителни инженери, електро-инженер, инженер по част ВиК и инженер по пътно строителство и квалифицирани строителни работници, което е предпоставка за качественото и своевременно изпълнение на строително-монтажните работи. Креативните възможности и отговорността на управляващия екип ни спечели имидж на коректен партньор, за когото приоритет са интересите на клиента.

„СТРОЙ ГРУП” ООД разполага с техническа база и сервиз за поддръжка за своята механизация, техника и превозни средства. Фирмата разполага със собствен арматурен двор, складова база за съхранение и складиране на строителни материали и строителен инвентар. Използваме строителни продукти, с максимално високо качество на утвърдени производители, отговарящи на стандартите и предлагаме всички съвременни технологии, утвърдени в нашата и европейската строителна практика.

Строй Груп ООД