Инженеринг (проектиране и строителство) на ул. “Бор” и ул. “Ильо Войвода” на територията на гр.Сандански